แบบนี้รู้เรื่อง : ข้อระวังทุจริตเลือกตั้ง

วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีข้อพึ่งระวังไม่ให้ตัวเองกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ติดตามในแบบนี้รู้เรื่อง…

Tag : แบบนี้รู้เรื่อง