เดินหน้าประเทศไทย : สัญญาขายฝากเป็นธรรม แก้ไขหนี้นอกระบบ

วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 18:57 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : สัญญาขายฝากเป็นธรรม แก้ไขหนี้นอกระบบ

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
พิธีกร : ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม
แขกรับเชิญ : ทองวัน สะตะ เกษตรกร

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 19 มค 62 สัญญาขายฝากเป็นธรรม แก้ไขหนี้นอกระบบ ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม ทองวัน สะตะ เกษตรกร