ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดลำปาง กับทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี

วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 20:12 น.

Views

เวลา 19.45 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน โดยได้จัดตั้งชมรมฯ และดำเนินงานมาประมาณ 13 ปี สร้างกระแสค่านิยมให้เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพของสมาชิก, การเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม และค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน แคมป์ สู่ความเป็นหนึ่ง ตลอดจนพัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ เพื่อให้บริการแก่สมาชิก ในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ และมีบริการให้คำปรึกษา จัดกิจกรรมสร้างสุขแบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน ทั้งการร้อง เล่น เต้น และประดิษฐ์สิ่งของ กิจกรรมที่ได้รับความนิยม คือ การทำกล่องประดิษฐ์ และถุงผ้าลดโลกร้อน
              
หลังจากทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิก ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดลำปาง ซึ่งตลอดเวลา 16 ปี มีการขยายเครือข่ายที่เข้มแข็ง, จัดตั้งชมรมครอบคลุม 13 อำเภอ ภายใต้จุดมุ่งหมาย คือ "ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก เยาวชน จุดนัดพบคนรุ่นใหม่" ยึดหลัก "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" และ "ใครติดยา ยกมือขึ้น" และประกาศเป็นนโยบายของจังหวัด มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ปัจจุบันจัดตั้งชมรมในสถานศึกษา, สถานประกอบการ, ชุมชน, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, เรือนจำกลาง, ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ, สถานกักขังกลางจังหวัด และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง รวม 229 ชมรม มีการพัฒนากิจกรรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯ กระจายไปยังเครือข่ายอื่น ๆ
              
ในปี 2561 มีเยาวชนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล 2 คน ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ และเข้ารอบ 26 คนสุดท้าย และมีผลงานได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภาคเหนือ ในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHAMPIONSHIP รุ่น TEENAGE ประจำปี 2018 ในการนี้ พระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิก "ใครติดยา ยกมือขึ้น" ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง รวมถึงสมาชิกชมรมของโรงเรียนลำปางกัลยาณี และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี