องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการออกรางวัลสลากอุ่นไอรัก ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 20:15 น.

Views

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการออกรางวัลสลากอุ่นไอรัก ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้น ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 เพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชน และหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะไทย แสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำ โดยมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทย และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เข้าชมงานฯ กว่า 1 ล้านคน ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง อาทิ ร้านจิตอาสา 904 ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกพิมพ์ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขนมไทยสูตรโบราณ, ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกิจกรรมมัจฉาพาโชค
              
วันนี้ เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน มีการออกรางวัลสลากอุ่นไอรักดำเนินการออกรางวัลโดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ประกอบด้วย รางวัลพระราชทานรถจักรยานพร้อมหมวกจักรยาน 10 รางวัล, รางวัลใหญ่ 6 รางวัล อาทิ บ้าน รถยนต์ และสลากออมสินพิเศษ รวมทั้งรางวัลเลขท้าย 4 ตัว และ 3 ตัว อีกกว่า 550 รางวัล สามารถตรวจสอบได้ที่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเดลินิวส์ ฉบับวันที่ 20-26 มกราคม 2562 รายได้ทั้งหมดจากการจัดงาน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Tag : นายพลากร สุวรรณรัฐ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ อุ่นไอรักคลายความหนาว อุ่นไอรัก ครั้งที่ 2