สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ตำรวจ และพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพระสงฆ์ที่มรณภาพ

วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 20:17 น.

Views

วันนี้ ที่โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ดาบตำรวจประเสริฐ ผิวละออ และดาบตำรวจ กิตติพันธ์ อักษรแก้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองจิก ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะออกทำการลาดตระเวนเส้นทางและรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนวัดนิคมสถิตย์ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน บ้านท่ายาลอ หมู่ที่ 4 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี คนร้ายได้จุดชนวนระเบิดขึ้น แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

ส่วนที่จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่ พระภิกษุประเวศน์ สุขแก้ว และพระภิกษุธนโชติ ชุมเลิศ ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและปืนพกยิงใส่พระภิกษุสงฆ์วัดรัตนานุภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางหน้าหีบศพ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เวทมาหะ เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพและเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี และพระสมุห์อรรถพร ขุนอำไพ ซึ่งมรณภาพจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามและปืนพกยิงใส่พระภิกษุสงฆ์ในวัดรัตนานุภาพ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดรัตนานุภาพ  
              
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาพระราชทาน นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์