รู้เรื่องเลือกตั้ง : การถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 20 ม.ค. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

มีคำถามเข้ามา ในช่วงรู้เรื่องเลือกตั้งว่า ถ้าเมื่อก่อนเราเคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมาแล้ว การเลือกตั้งรอบนี้ เราจะไปคะแนนได้หรือเปล่า

ถึงแม้จะมีคุณสมบัติครบ อย่างเช่น มีสัญชาติไทยแท้ๆ อายุเกิน 18 ปี แต่ถ้าอยู่ระหว่างการถูกเพิกถอนสิทธิ ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ผู้นั้นไม่มีสิทธิที่จะไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้

Tag : สนามข่าว 7 สี