เผยค่าฝุ่นละอองกลับมาเกินมาตรฐาน หลังพบมีแนวโน้มเริ่มเพิ่มขึ้น

วันที่ 20 ม.ค. 2562 เวลา 11:46 น.

Views

กรมควบคุมมลพิษ เผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร เริ่มกลับมาอยู่ในระดับมีผลต่อสุขภาพ เนื่องจากปริมาณฝุ่นละอองเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานมากสุดอยู่บริเวณริมทางคู่ขนานถนนพระราม 2 อ.เมืองสมุทรสาคร อยู่ที่ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาเป็นเขตคลองเตย อยู่ที่ 70 ไมโครกรมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนริมถนนพหลโยธินเขตจตุจักร เพิ่มกลับขึ้นมาอยู่ที่ 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขทั้งการเพิ่มจุดตรวจวัดควันดำ, ล้างถนนอย่างต่อเนื่อง และควบคุมพื้นที่ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เป็นต้น

Tag : ค่าฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง PM 2.5