News

มทภ.4 ไม่ได้สั่งห้ามพระชายแดนใต้ออกบิณฑบาต

พันเอกปราโมทย์  พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า  จากกรณีได้มีการนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ระบุว่า พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งห้ามพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกบิณฑบาตเพื่อความปลอดภัยภายหลังเกิดเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงพระภายในวัดรัตนานุภาพ มรณภาพ 2 รูป บาดเจ็บ 2 รูป เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่สบายใจและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจดังนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยตรวจสอบวัด สำนักสงฆ์ และชุมชนล่อแหลมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยให้บูรณาการกำลังร่วมกับภาคประชาชนดูแลวัด และพระภิกษุให้เกิดความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้พระภิกษุขณะออกบิณบาต โดยไม่ให้เสียกิจของสงฆ์สำหรับในพื้นที่เสี่ยงให้อยู่ในดุลยพินิจร่วมกัน ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ไม่เคยมีคำสั่งห้ามพระสงฆ์ออกบิณฑบาต เพราะเป็นกิจของสงฆ์ แต่จะวางระบบการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมที่สุด อย่างไรก็ตามหากพื้นที่ใดไม่มั่นใจในความปลอดภัยอาจนำอาหารไปถวายที่วัด ปัจจุบันพระสงฆ์ยังสามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติ