เดินหน้าประเทศไทย : ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่ 20 ม.ค. 2562 เวลา 18:39 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
พิธีกร : ณิชกานต์ ผลเกตุ
แขกรับเชิญ : พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 20 มค 62 ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ณิชกานต์ ผลเกตุ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน