พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
X

https://www.ch7.com  มีแผนการพัฒนาระบบ เพื่อในการใช้งานของผู้ใช้ที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบางส่วนในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 00:01 น. ถึง เวลา 04:00 น. แต่ทั้งนี้ในส่วนของดูทีวีออนไลน์และคลิปละครย้อนหลังยังสามารถรับชมได้ตามปกติ ทางทีมงานจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

จับประเด็นเป็นข่าว : ภัยร้ายมลพิษทางอากาศ

วันที่ 20 ม.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ปัญหามลพิษทางอากาศ นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการแข่งขันของประเทศด้วย ติดตามในจับประเด็นเป็นข่าว กับ คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ              

ปัญหามลพิษทางอากาศ กำลังเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมโลกอย่างรุนแรงสหประชาชาติประมาณการว่า มีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศทั่วโลกถึงปีละ 7 ล้านคน หนึ่งในมลพิษทางอากาศ ที่คนไทยเริ่มรู้จักกันดีในช่วงนี้ คือ มลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเกิดสภาพคล้ายหมอกปกคลุมทั่วกรุงเทพฯ ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
              
PM 2.5 เป็นมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือเล็กกว่า 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม จัดอยู่ในระดับอันตราย เพราะฝุ่นเหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกาย และยังนำพาสารต่าง ๆ เช่น แคดเมียม ปรอท
โลหะหนัก เข้าสู่ร่างกายได้ด้วย ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้หลายโรค โดยองค์การอนามัยโลกจัดให้ PM 2.5 อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง และกลุ่มกรีนพีซชี้ว่า มลพิษทางอากาศทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ถึงปีละ 50,000 คน ประชาชนจึงต้องรู้จักวิธีป้องกันตัวเองอย่างถูกต้อง

ฝุ่น PM 2.5 ยังมีสาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรม, โรงผลิตไฟฟ้าและเชื้อเพลิง, การขนส่ง และมาจากครัวเรือนต่าง ๆ รวมทั้งการเผาขยะ เผาใบไม้ หรือเผาป่า ในเมืองใหญ่ ๆ มักเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการจราจร และการก่อสร้าง ฝุ่น PM 2.5 ยังก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้โลกร้อนขึ้นด้วย 

นอกจากมลพิษทางอากาศจะก่อปัญหาต่อสุขภาพแล้ว ยังกระทบต่อการผลิตและผลผลิตภาคเกษตรกรรม, ระบบนิเวศ, ส่งผลให้แรงงานความสามารถสูงไม่เข้ามา และกระทบต่อการแข่งขันของประเทศ

มลพิษทางอากาศ ทำให้มีต้นทุนด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ยิ่งปัญหามลพิษทางอากาศทวีความรุนแรงมากขึ้น จะยิ่งสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
             
ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมจึงเริ่มตื่นตัวลดคาร์บอน ลดปัญหามลพิษทางอากาศ หลายโรงงานปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และก๊าซชีวภาพจากของเสียในโรงงาน 
                
แต่การลดปัญหามลพิษทางอากาศ ภาครัฐต้องดำเนินมาตรการอย่างจริงจัง สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด, ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, เพิ่มพื้นที่สีเขียว, มีระบบกำจัดขยะที่ดี, มีมาตรการป้องกันการ
เผาในที่โล่ง, รวมทั้งจัดระบบโซนนิ่งพื้นที่ควบคุมมลพิษทางอากาศ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล
             
ที่สำคัญ ควรเร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ในเรื่องคุณภาพอากาศ, ผลกระทบ, และวิธีป้องกันตัวอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้ และเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือในการลดมลพิษทางอากาศ

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว สถานการณ์ฝุ่นควัน ฝุ่นละออง ฝุ่นละออง กทม ปัญหาฝุ่นละออง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละออง PM 25 สถานการณ์ฝุ่นละออง ภัยร้ายมลพิษทางอากาศ