พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สาธิตเกษตรฯ เปิดรับสมัครเข้าสอบระดับประถมศึกษา

วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 07:03 น.

Views

กำหนดการสอบเข้าระดับประถมศึกษา เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2555 - 15 ธันวาคม 2556 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

รับใบสมัครแบบออนไลน์ วันที่ 21-25 มกราคม 2562 หรือ รับที่อาคาร 1 วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.00 น. รับใบสมัคร วันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ทดสอบวันที่ 20 มีนาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดที่ โทร 02-942-8800-9 หรือ www.kus.ku.ac.th

Tag : สนามข่าว 7 สี โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาธิตเกษตร รับสมัครสาธิตเกษตร