เชิญโหลดหนังสือที่ระลึกงานพิธีฯ ครูใหญ่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 10:24 น.

Views

มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ผ่านเว็บไซต์  https://web.kku.ac.th/cadaver-cremation/?p=160

หนังสือที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ) มี 3 เล่ม

1. หนังสือที่ระลึก หนังสือนี้จะทำแจกเฉพาะญาติครูใหญ่ซึ่งทำเป็นประจำทุกปี ผลิตจำนวน 800 เล่ม จะมีรายชื่อครูใหญ่ทุกท่าน
https://goo.gl/bN3TZ7

2. หนังสืออาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เล่มเล็ก 44 หน้า ผลิตจำนวน 300,000 เล่ม (สามแสนเล่ม) ผลิตพิเศษเฉพาะปีนี้ แจกผู้มาร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.
https://goo.gl/kJ962k

3. หนังสืออาจาริยานุสรณ์ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) เล่มใหญ่ ประมาณ 100 หน้า ผลิตจำนวน 5,000 เล่ม แจกแขกสำคัญ
โดย แบบที่ 2 และ 3 มีข้อแตกต่างคือ เล่มใหญ่มีรายละเอียด/มีรูป มากกว่า และมี content เพิ่ม 4 -5 เรื่อง
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/01/21/72หลวงพ่อคุณ1.JPG
ทั้งนี้สำหรับกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ซึ่งจะเป็นวันเคลื่อนสรีรสังขารของหลวงพ่อคูณ จากคณะแพทยศาสตร์ ไปที่ศูนย์ประชุมฯ จากนั้นในวันที่ 22-28 มกราคม จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม รวม 4 รอบ คือ 10.00, 14.00, 17.00 และ 19.00 น. โดยพระพิธีธรรม 10 รูป และในเวลา 11.00 น. พิธีถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ส่วนในเวลา 17.30 น. จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

ส่วนวันที่ 29 มกราคม พิธีการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. จากนั้นเวลา 12.00 น. จะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ไปยังฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง และเวลา 17.00 น. จะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพ และวันที่ 30 มกราคม จะมีพิธีทำบุญอัฐิและมอบอัฐิแก่ญาติ และลอยอังคารและอัฐิของหลวงพ่อคูณลงสู่แม่น้ำโขง ที่จังหวัดหนองคาย

Tag : หลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยขอนแก่น