คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจอาคารสูงบริเวณวงเวียนใหญ่

วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งโดดเด่นบริเวณวงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี ตั้งแต่ปี 2497 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย

คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เนื่องจากมีอาคารที่พักอาศัยสร้างอยู่เบื้องหลังพระบรมรูป จากมุมภาพที่เห็นทำให้เกิดคำถามถึงความเหมาะสมในการสร้างอาคารสูงทำลายทัศนียภาพ หรือไม่ จึงลงพื้นที่พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน

สอบถามหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ระบุข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กำหนดให้บริเวณวงเวียนใหญ่ เป็นพื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารสูงเกิน 70 เมตร โดยอาคารดังกล่าวเมื่อวัดความสูงถึงพื้นชั้นดาดฟ้าแล้วไม่ถึง 70 เมตร จึงได้รับใบอนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ตั้งแต่ปี ... รวมระยะเวลา 7 ปี ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณวงเวียนใหญ่

แม้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ เนื่องจากเอกชนปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย แต่สามารถขอความร่วมมือโดยผู้จัดการอาคาร ระบุจะรับข้อเสนอนี้ไปหารือคณะกรรมการนิติบุคคล

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7