Green Report : ตรวจพบฝุ่นเล็กมาก 0.056 ไมครอนจากท่อไอเสีย

วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ห้องทดลองของกรมควบคุมมลพิษ จำลองการวิ่งของรถเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้วิ่งบนท้องถนนในปัจจุบัน พบว่ายิ่งมีการขับหยุด - ขับหยุด สลับกันบ่อยๆ หรือเทียบได้จากการจราจรที่ติดขัด ทำให้ค่ามลพิษ โดยเฉพาะ "ฝุ่น" ที่ปลดปล่อยจากท่อไอเสียรถเพิ่มสูงขึ้นกว่าการที่รถเคลื่อนตัวในสภาวะปกติ
              
และจากการทดลองนี้ กรมควบคุมมลพิษยังได้นำเครื่องมือนับอนุภาคฝุ่น มาใช้คัดแยกด้วย โดยพบว่าในท่อไอเสียรถ ที่ทดลองจากเครื่องยนต์ดีเซล คัดแยกฝุ่นได้ถึง 10 ขนาด ตั้งแต่ 10 ไมครอน ไปจนถึงเล็กมากๆ อย่าง 0.32 ไมครอน 0.18 ไมครอน และ 0.056 ไมครอน ผสมรวมอยู่ด้วย
              
สถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็ก 0.056 ไมครอน ปัจจุบันพบในรถที่นำมาตรวจที่คุณภาพในห้องทดลองที่กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบขนาดของฝุ่นละอองที่พบในบรรยากาศ
              
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เกิดขึ้นต่อเนื่องและเคยเกิดขึ้นสูงในปี 2556 จากนั้นค่าฝุ่นในรอบปีมีแนวโน้มลดลง เพราะมีการเปลี่ยนมาใช้ EURO 4 แทน แต่ถ้าหากวัดในรอบ 24 ชั่วโมง ค่าฝุ่นที่วัดยังเกินมาตรฐานอยู่แม้รถจะเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน EURO 4 เพราะรถและการจราจรที่ติดหนักขึ้น ดังนั้นจากการเก็บข้อมูลของนักวิชาการ จึงถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนน้ำมันจาก EURO 4 ไปใช้ EURO 5-6 แล้ว เพื่อลดค่ากำมะถันลงเหลือไม่เกิน 10 PPM เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และติดตั้งอุปกรณ์ดักจับฝุ่น ค่าฝุ่นจะถูกปล่อยออกมา 5 มิลลิกรัมต่อกิโลเมตร ลดลงจากการใช้ EURO 4 ถึง 5 เท่า  ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพอากาศในระยะยาว
              
ถึงแม้ว่าการปรับเปลี่ยนมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นในบรรยากาศลงได้บ้าง แต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของพฤติกรรมการใช้รถแต่ละคนว่ามีการดูแลรักษามากน้อยแค่ไหน และสภาพการจราจรต้องคล่องตัว เช่น ปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีรถประมาณ 10 ล้านคัน หรือมีการสัญจรมากถึง 17 ล้านเที่ยวต่อวัน   
              
การลดฝุ่นในบรรยากาศ นอกจากจะช่วยลดมลพิษแล้ว ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพ ช่วยลดโลกร้อนที่เกิดจากฝุ่น ดังนั้นเราช่วยกันได้ง่ายๆ จากคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญก่อนออกจากบ้าน ให้อุ่นเครื่อง 3-5 นาทีก่อน เร่งความเร็วเพื่อไล่ฝุ่นออกจากท่อไอเสียก็จะลดการปล่อยฝุ่นสะสมไปได้

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report