{channel_category} {/channel_category} ข่าวชาวจีนนับล้านคนเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านเกิดช่วงก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน
News

ชาวจีนนับล้านคนเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านเกิดช่วงก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน

{/channel_category}
ชาวจีนนับร้อยล้านคนเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านเกิดช่วงก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน  ทำให้การคมนาคมภายในประเทศทุกเส้นทางเริ่มแออัดแล้ว ทางการจีนต้องเพิ่มทั้งเที่ยวบิน, ขบวนรถไฟละรถโดยสารเพื่อรองรับจำนวนผู้เดินทางที่สูงกว่าปกติหลายเท่า

ช่วงการเดินทางก่อน และหลังเทศกาลตรุษจีน เป็นเวลา 40 วัน เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ไปจนถึง 1 มีนาคม ถือเป็นการย้ายถิ่นของมนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดประจำปีของโลก คาดว่า จะมีชาวจีนประมาณ 2.9 พันล้านคน ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟ, เครื่องบินและรถยนต์ไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถไฟคาดว่า ในช่วง 15 วันก่อนถึงตรุษจีน จะมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการมากกว่า 143 ล้านคน หรือเฉลี่ยเกือบ 9 ล้าน 6  แสนคนต่อวัน มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 8.3 เปอร์เซนต์

ส่วนจำนวนผู้โดยสารทางเครื่องบินคาดว่าจะมีจำนวนมากถึง 73 ล้านคน มีเที่ยวบินเฉลี่ยเกือบ 15,600 เที่ยวต่อวัน ขณะที่ผู้โดยสารรถยนต์ คาดว่ามีจำนวนมากกว่า 2, 400 ล้านคน
เทศกาลตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวที่ชาวจีนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อไปพบหน้าครอบครัวกันอย่างพร้อมเพรียง