สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรเทวาลัยฮินดูแห่งแรกในสิงคโปร์ และศูนย์มรดกอินเดีย

วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรเทวาลัยฮินดูแห่งแรกในสิงคโปร์ และศูนย์มรดกอินเดีย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทวาลัยฮินดู สิงคโปร์ ศูนย์มรดกอินเดีย