องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ประชาชน และถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บ รวม 124 ชุด ณ หอประชุมโรงพยาบาลสุขภาพตำบลบ้านกาหนั๊วะ อำเภอระแงะ, วัดศรีสาคร อำเภอศรีสาคร และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ และพระภิกษุที่มรณภาพ รวมถึงพระสงฆ์ที่ได้บาดเจ็บ โอกาสนี้ ได้พูดคุยสอบถามถึงสถานการณ์ในพื้นที่กับประชาชนด้วย

ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี องคมนตรีได้ไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พร้อมประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ จากนั้นได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดยะลา เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ สิบตรีศราวุธ อะมะมูล สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ขณะรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบูโกะ อำเภอยะรัง จำนวน 193 ชุด, เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 3 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จำนวน 50 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ที่จังหวัดสงขลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 80 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ณ หน่วยเฉพาะกิจสงขลา อำเภอเทพา ในการนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Tag : องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน สถานการณ์ความไม่สงบ จังหวัดภาคใต้