แฉโรงพยาบาลเอกชน แค่มีดบาดนำเข้าห้องผ่าตัด โขกค่ารักษา 6 หมื่นบาท

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เตรียมนำเสนอมติผลการประชุมของคณะกรรมการ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ที่ได้มีการทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมประจำปี โดยมีรายการสินค้าอุปโภค-บริโภค ตามบัญชีสินค้าและบริการควบคุม 54 รายการ แบ่งเป็นสินค้า 49 รายการ และบริการ 5 รายการ รวมทั้งเห็นควรให้เพิ่มบัญชีรายการสินค้า และบริการควบคุมอีก 1 รายการ คือ เวชภัณฑ์ จากเดิมที่มีเพียงยารักษาโรคเป็นสินค้าควบคุม ส่วนบริการควบคุมเพิ่มอีก 1 รายการ ได้แก่ บริการรักษาพยาบาล, บริการทางการแพทย์และบริการอื่นๆ ของสถานพยาบาล ซึ่งหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จะเดินหน้าศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นธรรมทุกฝ่าย

ด้าน นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก "มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" ถึงความจำเป็นที่ต้องกำกับค่ายาและค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน ที่จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่าควรต้องควบคุมราคายา เพราะที่ผ่านมามีการกำกับเพียงห้ามขายเกิน Sticker Price เท่านั้น สามารถติดเท่าไรก็ได้ จึงไม่สามารถควบคุมราคายาได้ และจากการวิจัยพบว่าราคายาของโรงพยาบาลเอกชน สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐ 70-400 เท่า

เมื่อถามว่า ราคาค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ในไทยขณะนี้ สมเหตุสมผลหรือไม่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มองว่าไม่สมเหตุผล ราคาแพงเกินจริง และไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค เช่น มีดปอกผลไม้บาดฝ่ามือซ้ายขนาด 1 เซนติเมตร นำเข้าห้องผ่าตัดหมดค่าใช้จ่ายสูงถึง 60,821 บาท, นิ่วในถุงน้ำดี ถ้าผ่าตัดเอาออก ราคาถึง 600,000 บาท, ผ่าตัดไส้ติ่ง 140,000 บาท เป็นผลทำให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องคดีคนไข้ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และทำให้แพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ ต้องตกเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ

นายแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. ตั้งคณะอนุกรรมการในการพิจารณาศึกษาข้อมูลคู่ขนานไปด้วย โดยจะรอมติคณะรัฐมนตรีก่อนว่ามีความเห็นอย่างไร เพื่อหาแนวทางด้านกฎหมายให้เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่สุด เช่น ต่อไปอาจจะต้องแจงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

Tag : มีดบาดเข้าห้องผ่าตัด โรงพยาบาลเอกชน