สงครามการค้าส่งผลส่งออกปี 61 หลุดเป้า 8%

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสถิติการส่งออกของประเทศ ช่วงเดือนธันวาคม 2561 พบว่าการส่งออกขยายตัวติดลบ 1.72 % คิดเป็นมูลค่า 19,381 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นผลมาจากแนวโน้มการค้าชะลอตัวจากการส่งออกในสินค้าสำคัญ เนื่องจากเกิดข้อพิพาททางการค้า และแนวโน้มการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี อาทิ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อย่างคอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้า ขยายตัวลดลง

นอกจากนี้การส่งออกไปยังตลาดสำคัญส่วนใหญ่ มีแนวโน้มชะลอตัว ขณะที่ตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่นและอาเซียน ยังคงขยายตัวได้ แต่มีแนวโน้มชะลอตัวลงตามทิศทางของเศรษฐกิจการค้าโลกในปี 2562

โดยการส่งออกในกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวที่ 6.6 % ในขณะที่การนำเข้าช่วงเดือนธันวาคม ขยายตัวติดลบ 8.15 % คิดเป็นมูลค่า 18,316 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลทำให้ดุลการค้าในเดือนธันวาคม ยังคงเกินดุลอยู่ที่ 1,064 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ