ขีดเส้นหมอปราเสริฐจ่ายค่าปรับภายใน 14 วัน

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 01:08 น.

Views

นายรพี  สุจริตกุล เลขาธิการสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ, แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น กรณีการสร้างราคาหลักทรัพย์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA และเรียกให้ติดต่อชำระค่าปรับทางแพ่ง รวม 499.45 ล้านบาท ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่ ก.ล.ต.ได้ส่งหนังสือแจ้งไป
              
โดยบุคคลทั้ง 3 สามารถเข้าสู่กระบวนการสู้คดีในชั้นของอัยการต่อไปได้ ส่วนที่มีข่าวว่า ทั้ง 3 คนได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการ,ผู้บริหารของ BA และบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะหากนิ่งเฉย จะถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
              
ด้านบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงวันที่ 21 มกราคม 2562 ชี้แจงนักลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยมีสาระสำคัญว่า ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ก.ล.ต.แต่นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และนางนฤมล ใจหนักแน่น ก็ยืนยันว่า พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ด้วยการขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 นี้ และเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแผนธุรกิจที่วางไว้