โครงการ 7HD อนุรักษ์โบราณสถาน ที่วัดเสนาสนาราม คืบหน้ากว่า 80% แล้ว

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 17:03 น.

Views

กิจกรรมดี ๆ ในโครงการ 7HD อนุรักษ์โบราณสถาน ที่ร่วมกับ กรมศิลปากร อนุรักษ์ซ่อมแซมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเสนาสนารามฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอนนี้คืบหน้าไปกว่า 80% แล้ว

"โครงการ 7HD อนุรักษ์โบราณสถาน" ได้มอบทุนทรัพย์ ในการอนุรักษ์ซ่อมแซมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเดือนมีนาคม 2561 หลังร่วมกับ กรมศิลปากร สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ซึ่งภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดแห่งนี้ มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 บอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งพระองค์เสด็จมาทอดพระเนตรสุริยุปราคา ภายในพระอุโบสถ รวมถึงบอกเล่าวิถีชีวิตคนไทยผ่านประเพณี 12 เดือนอีกด้วย

ล่าสุด 7 สีช่วยชาวบ้าน ได้ไปติดตามความคืบหน้าการอนุรักษ์ซ่อมแซมดังกล่าว พบว่ามีความคืบหน้าไปกว่า 80% ทั้งในส่วนของวิหารพระอินทร์แปลง วิหารพระพุทธไสยาสน์ และภายในพระอุโบสถ

คาดว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จ พร้อมให้ประชาชนและผู้สนใจที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนัง เข้าชมได้ในช่วงกลางปี 2562 นี้ ซึ่งหากซ่อมแซมเสร็จเมื่อไหร่ 7 สีช่วยชาวบ้าน จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไป

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน โครงการ 7HD อนุรักษ์โบราณสถาน ซ่อมแซมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อยุธยา กรมศิลปากร น้ำท่วม 2554