ไม่เอาความรุนแรง!! ชาวนราธิวาส ต่อต้านโจรใต้

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 11:17 น.

Views

ที่บริเวณหน้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ชาวบ้านจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนากว่า  300 คนได้รวมตัวกันรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ  พร้อมทั้งถือป้ายข้อความประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ และผู้ไม่หวังดีเดินไปตามถนนสายต่างๆ ในตัวเมืองนราธิวาส เพื่อให้ทุกคนช่วยกันรุมประณามและต่อต้านการกระทำดังกล่าว

น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. กล่าวว่า  การรวมตัวของชาวบ้านในครั้งนี้เพื่อจะบอกให้คนทั้งประเทศรับทราบว่า ทุกคนมาจับมือกันด้วยความมั่นคง  ด้วยใจมุ่งมั่น ที่จะมาร่วมบอกสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้รับรู้ว่า กลุ่มคนร้ายได้กระทำกับผู้บริสุทธ์ ผู้นำศาสนา และพระสงฆ์ จึงต้องผนึกกำลังกันทั้งพี่น้องชาวพุทธและมุสลิม เพื่อประกาศว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ผู้ไม่หวังดีกระทำเป็นบุคคลนอกศาสนา ไม่มีศาสนา เป็นบุคคลที่ทำลายสันติภาพ ทำลายความมั่นคง ทำลายความสุขในดินแดนแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านไม่ต้องการ

Tag : ไม่เอาความรุนแรงชาวบ้านต่อต้านโจรใต้ จ.นราธิวาส