Green Report : แนวทางการดูแลช้างชรา

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

"พังทองคำ" ช้างเลี้ยง อายุ 80 ปี เป็นช้างเชือกสุดท้ายที่ยังคงมีชีวิตชีวิตอยู่ และเป็นช้างเชือกสุดท้ายที่ถูกนำออกจากป่า หลังจากการปิดป่า โดย "พังทองคำ" ปัจจุบันมีอายุมากที่สุดในจำนวนช้าง 180 เชือก ของโครงการคชอณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ในการดูแลขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยอายุที่มากถึง 80 ปี และตาซ้ายบอดจากอุบัติเหตุ ทำให้ "พังทองคำ" ต้องอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับช้างเชือกสูงอายุหรือ ช้างชรา เชือกอื่นๆ ที่ต้องตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และให้ยาปฏิชีวนะอย่างสม่ำเสมอ

เช่นเดียวกับ ช้างในสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่มีจำนวน 110 เชือก ในจำนวนนี้ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นช้างชรา ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อย่างเช่น พังบุญนิ่ม อายุ 64 ปี และพังดาวเรือง อายุ 74 ปี ที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่

สัตวแพทย์ ระบุว่า ช้างเลี้ยงในประเทศไทย ที่เป็นช้างวัยชรามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุมาจากวิธีการดูแลรักษา เทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้น มีผลช่วยให้ช้างเลี้ยงมีอายุยืน ไม่ต่างจากคนที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ช้างชรา จะเริ่มมีปัญหา เรื่องกระดูกและข้อต่อเสื่อม ฟันหัก ไม่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดีเหมือนช้างวัยหนุ่มสาว ทำให้อาหารไม่ย่อย ระบบขับถ่ายไม่ดี ผู้ดูแลจะต้องบดหญ้าให้ละเอียด ก่อนนำให้ช้างกิน และหลีกเลี่ยงอาหารแข็ง เช่น อ้อย  

ในอนาคตสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เตรียมสถานที่รองรับช้างชราที่จะเข้ามาอยู่ในความดูแลมากขึ้น โดยเฉพาะช้างอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ต้องมีพื้นที่ ปลูกต้นไม้ให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด เพราะการดูแลสุขภาพช้างชราอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถยืดอายุช้างได้อีกหลายปี และยังถือเป็นการอนุรักษ์ช้างไทย ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปด้วย

ช้างเลี้ยงทุกเชือก มีความสำคัญไม่ต่างไปจากช้างป่า เพราะในวัยหนุ่มสาว ช้างเหล่านี้ ต่างช่วยทำคุณประโยชน์หลายอย่างให้กับคน ไม่ว่าเป็นการลากไม้ หรือ นำมาใช้งานในธุรกิจการท่องเที่ยว ปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้


Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report