คอลัมน์หมายเลข 7 : เอกชนฟ้องเทศบาลลาดสวาย ปมรถดับเพลิง

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินหลายโครงการของเทศบาลเมืองลาดสวาย โดยเฉพาะรถดับเพลิง 6 ล้อคันนี้ ที่ทำสัญญาจัดซื้อจากเอกชน ในปี 2555 ราคากว่า 38.5 ล้านบาท เอกชน ส่งมอบรถปี 2556 แต่กรรมการตรวจรับ 2 ใน 5 คน ไม่ลงชื่อตรวจรับ ให้เหตุผลรถมีคุณสมบัติไม่ครบตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา จึงไม่จ่ายค่าซื้อรถ เอกชนจึงฟ้องศาลปกครองขอความเป็นธรรม คดียังไม่ยุติ รถดับเพลิงคันนี้จึงยังจอดอยู่ที่เทศบาลเมืองลาดสวาย มีสภาพทรุดโทรมมากกว่าที่คอลัมน์หมายเลข7 และเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตรวจพบในปี 2557

จากการขยายผลยังพบหลักฐานชิ้นสำคัญ คือ นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายขณะนั้น ทำเรื่องขอจดทะเบียนรถดับเพลิงคันนี้ วันที่ 25 มีนาคม 2557 ก่อนมีผลสรุปของกรรมการที่มีมติ 2 ใน 5 ไม่ตรวจรับรถดับเพลิงคันนี้

สอดคล้องกับกรรมการที่เคยลงชื่อตรวจรับรถดับเพลิง แต่เปลี่ยนใจภายหลัง

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง.เห็นว่าความเสียหายโครงการนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาลกับเอกชน คู่สัญญา

เทศบาลเมืองลาดสวาย ต้องทำอย่างไรกับรถดับเพลิงคันนี้ และต้องจ่ายเงินให้เอกชน หรือไม่ คงต้องรอผลการตัดสินของศาลปกครอง..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7