เตรียมพิธีพลีกรรม มท.สำรวจแหล่งน้ำทั่วประเทศ

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 14:05 น.

Views

22 ม.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนของกระทรวงมหาดไทย ในโดยเฉพาะการเตรียมพิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ หรือทำน้ำอภิเษก และเตรียมการด้านอื่นๆ ว่า ทางกระทรวงมหาดไทยเตรียมการโดยให้จังหวัดได้สำรวจแหล่งน้ำต่างๆ โดย 76 จังหวัด มีทั้งหมด 107 แหล่งน้ำ โดยให้ทุกอย่างเป็นไปตามโบราณราชประเพณี จากนั้นจะเตรียมการเกี่ยวกับภูมิทัศน์ ก่อนเริ่มพิธีพลีกรรม หรือการตักน้ำ รวมถึงเตรียมพร้อมวัดที่จะประกอบพิธี

Tag : สำรวจแหล่งน้ำ พิธีพลีกรรม มหาดไทย