ย้าย "พิศักดิ์" พ้นเก้าอี้อธิบดีทางหลวงชนบท

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 16:59 น.

Views

22 ม.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติแต่งตั้งตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงคมนาคม จำนวน 7 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และให้ นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 2.นางจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม 3.นางสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม 4.น.ส.กอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 5.น.ส.ดุจดาว เจริญผล ที่ปรึกษาด้านด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และ 6.นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

Tag : โยกย้าย พิศักดิ์ อธิบดีทางหลวงชนบท