แบบนี้รู้เรื่อง : การใช้สิทธิเลือกตั้งข้ามเขต

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 15:42 น.

Views

การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต เป็นสิ่งที่ผู้มีสิทธิต้องรับทราบขั้นตอนไว้ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิการเลือกตั้ง…

Tag : แบบนี้รู้เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งข้ามเขต