News

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมนักเรียนโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ ขณะออกกำลังกาย จนปลอดภัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และจดหมายเชิญพระราชกระแสทรงชื่นชม และทรงให้กำลังใจในการมีจิตอาสาทำความดี ไปมอบให้แก่ เด็กชายธราเทพ บุญหาญ หรือ น้องเจเจ อายุ 14 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีจิตอาสาทำความดี ให้ความช่วยเหลือ นายวิโรจน์ แซ่ภู่ อายุ 59 ปี ชาวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ ขณะออกกำลังกาย บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ใกล้สี่แยกบางใหญ่ อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ด้วยการทำซีพีอาร์ จนชีพจรคืนกลับมา และนำตัวส่งโรงพยาบาลปลอดภัยในที่สุด

ในการนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงชื่นชมในการทำความดี กล่าวกับ เด็กชายธราเทพ และครอบครัวให้ได้รับทราบ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ทุกคนในครอบครัวเป็นล้นพ้น ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนได้นำไปประพฤติปฏิบัติ ในการมีจิตอาสาทำความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด