พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

งดโฟมงานเกษตรแฟร์

วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

งานเกษตรแฟร์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ มาใช้ในการออกร้านตามบูธของสโมสร และคณะต่างๆ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานเกษตรแฟร์ ที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้มาใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกและโฟมลง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้นั้น เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม และกล่อง จะสามารถย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน
              
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้นำร่องประกาศปลอดการใช้โฟมและพลาสติก 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มที่ศูนย์อาหารของคณะวิทยาศาสตร์ก่อนเป็นที่แรก เพราะเป็นศูนย์อาหารขนาดใหญ่และทันสมัย และมีนิสิตจากหลายคณะใช้บริการเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะสามารถลดขยะประเภทโฟมและพลาสติกได้ถึงปีละกว่า 450,000 ชิ้น