2 โรงเรียน ประกาศหยุดเรียน 3 วัน หนีฝุ่นพิษ

วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 11:27 น.

Views

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ออกประกาศเมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่า ให้นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หยุดเรียน ตั้งแต่วันที่23 - 25 ม.ค. เป็นเวลา 3 วัน เนื่องจากพบว่ามีแนวโน้มที่จะมีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนได้ปรึกษากับสาธารณสุข 5 กรุงเทพมหานคร และได้รับข้อเสนอแนะว่าประกาศให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หยุดเรียน 3 วัน

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียน ว่านักเรียนคนใดมีอาการเจ็บป่วย ขอให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านให้สุขภาพแข็งแรงก่อน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อผู้อื่น

ขณะที่โรงเรียนรุ่งอรุณ ก็ได้ออกประกาศปิดเรียนชั้นอนุบาล-ป.3 ตั้งแต่วันที่ 23-25  ม.ค. 62 เช่นกัน โดยระบุว่า เนื่องจากปัญหาต่อเนื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร ยังคงมีค่า PM ๒.๕ สูงกว่ามาตรฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนโดยทั่วไป และทางครูประจำชั้นได้กำชับให้นักเรียนได้สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน แต่ในสถานการณ์จริงทางคณะครูพบว่า การให้เด็กเล็กสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจาก 1. ขนาดสรีระของเด็กไม่เหมาะสมกับหน้ากากอนามัย 2. เด็กไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การจำกัดกิจกรรมไว้แต่ในห้องเรียน ทำให้เด็กเกิดความเครียด

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่เด็กเล็ก คือ นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นที่มีส่วนสูงและน้ำหนักน้อย ทำให้ขนาดของหลอดลมและความจุอากาศของปอดน้อย ทางโรงเรียนจึงขอ ปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่วันพุธที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

สำหรับนักเรียนชั้นอื่น ที่มาเรียนตามปกติ ทางโรงเรียนขอให้ท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านทันทีหลังเวลาเลิกเรียน และขอให้นักเรียนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยมาจากบ้าน โดยทางคุณครูประจำชั้นจะกำชับนักเรียนทุกคนให้สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ หากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป

Tag : โรงเรียน เด็กป่วย หยุดเรียน ฝุ่นละออง