เฝ้าระวังไฟป่าพื้นที่ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : หลายหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ร่วมบูรณาการเฝ้าระวังไฟป่าพื้นที่ดอยสุเทพ ป้องกันไม่ให้ซ้ำรอย 2 วันก่อน ขณะที่ค่า PM 2.5 เช้าวันนี้พบมากที่สุดในพื้นที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลังชาวบ้านลักลอบเผาไร่อ้อย