ไทม์ไลน์เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 17:00 น.

Views

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. แถลงข่าวถึงการกำหนดวันเลือกตั้งภายหลังจากที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ว่า กกต. มีมติเสียงข้างมากกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 24 มี.ค.62 ซึ่งหลังจากนี้มีกำหนดการดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ พร้อมกันนี้พรรคการเมืองจะต้องส่งรายชื่อผู้ที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยในวันที่ 4-8 ก.พ.62 นี้ และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 15 ก.พ.62 วันที่ 28 ม.ค. -19 ก.พ.62 จะเปิดลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

สำหรับการลงคะแนนนอกราชอาณาจักร จะมีขึ้นในวันที่ 4-16 มี.ค.62 นี้ และการลงคะแนนนอกเขตจะมีขึ้นในวันที่ 17 มี.ค.62 นี้ ส่วนสถานที่รับสมัคร ส.ส.แบบเบ่งเขตนั้นผู้อำนวยการ กกต.ประจำเขตจะประกาศภายใน 3 วันนับตั้งแต่กกต.ประกาศวันเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่า จะมีประกาศลงมาในวันพรุ่งนี้ (24 ม.ค.62)

สำหรับการพิจารณาให้วันที่ 24 มี.ค.62 เป็นวันเลือกตั้งนั้น เพราะเห็นว่าเป็นวันที่เหมาะสม กกต.สามารถปฎิบัติงานตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมถึงการหาเสียงของพรรคการเมืองที่มีเวลา 52 วันและอยากให้พรรคการเมืองใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ส่วนวันประกาศผลนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ถ้าหากเป็นวันเดิมที่คาดการณ์ไว้คือวันที่ 9 พ.ค. นี้ ก็ไม่ถือเป็นเวลาที่กระชั้นชิดจนอาจปล่อยผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามที่หลายฝ่ายกังวล

ส่วนการที่ผู้สมัครบางพรรคติดป้ายหาเสียงในขณะนี้ถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะ กกต. ต้องกำหนดสถานที่ ขนาด และ จำนวนของป้ายก่อน ซึ่ง กกต.จะมีการตักเตือนไปยังพรรคการเมืองต่อไป ทั้งนี้ สำหรับพรรคที่ยังไม่สามารถส่งผู้สมัคร สส.ได้นั้น พรรคก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายให้เรียบร้อย เพื่อให้สามารถส่งผู้สมัครได้ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จะต้องจัดตั้งสาขาพรรคให้เรียบร้อยจนถึงวันรับสมัคร เป็นต้น

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 ทิศทางประเทศไทย