เทวดาเปื้อนฝุ่น ฝุ่นพิษวิกฤตกรุงเทพฯ

วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 17:50 น.

Views

กรุงเทพฯ เมืองฟ้าอมร มหานครแห่งความเจริญรุ่งเรือง ต้องเจอกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5ครอบคลุม กรุงเทพฯและปริมณฑล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น ล้างถนน ฉีดละอองน้ำในอากาศ ตรวจจับรถควันดำ ทำฝนเทียม ห้ามเผาในที่โล่งแต่ยังไม่พอ ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันร่วมใจลดมลพิษทางอากาศ เพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

Tag : ฝุ่นพิษ ฝุ่นPM2.5 ฝุ่นกทม.