พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เยอรมนีเล็งเลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2581

วันที่ 27 ม.ค. 2562 เวลา 09:26 น.

Views

คณะกรรมจัดการและดูแลถ่านหินของเยอรมนี เสนอแผนการให้รัฐบาลยุติการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าภายในปี 2581 หลังเยอรมนี เป็นหนึ่งในกระเทศที่มีการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวการสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุดในโลก โดยแผนดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก ซึ่งแผนดังกล่าวจะถูกเสนอให้รัฐบาลทบทวนในปี 2575 และอนุมัติในปี 2578 และประกาศยกเลิกการใช้ถ่านหินในปี 2581 พร้อมดันพลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเข้าแทนที่ ท่ามกลางผลสำรวจความเห็นของชาวเยอรมนี ที่พบว่ากว่า 73 เปอร์เซ็นต์ ที่ต้องการให้มีการยุติการใช้พลังงานถ่านหิน

นอกจากนั้นแผนการดังกล่าว รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบประมาณกว่า 45,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่จำเป็นต้องมอบให้กับภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการยุติการใช้ถ่านหินอีกด้วย ขณะที่กรีนพีช ซึ่งเป็นองค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมแสดงความยินดีที่เยอรมนีมีแผนเลิกใช้ถ่านหิน แต่คิดว่ายังล่าช้าเกินไปซึ่งกรีนพีช เรียกร้องให้หลายประเทศยกเลิกการใช้พลังงานจากถ่านหินภายในปี 2573

Tag : รอบรั้วรอบโลก เยอรมนีเลิกใช้ถ่าน เยอรมนี เลิกใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า เลิกใช้ถ่านหิน