News

แรงศรัทธาล้นหลาม!! กราบสรีรสังขารหลวงพ่อคูณ

ที่บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดการแข่งขันวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ทำให้การจราจรโดยรอบติดขัด เนื่องจากมีประชาชนมาร่วมแข่งขันจำนวนมาก และมีประชาชนที่จะเดินทางมาวางดอกไม้จันทน์ และร่วมสวดพระอภิธรรมรอบที่ 1 ในช่วงเช้า ทำให้การสวดพระพุทธมนต์ต้องเลื่อนเป็นเวลา 10.30 น.จากเดิมตามกำหนดการเวลา 10.00 น.ขณะที่ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ หลังจากที่ได้วิ่งเสร็จ ได้ร่วมวางดอกไม้จันทน์ พร้อมๆกับประชาชนที่มาร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ในช่วงเช้า
                      
ส่วนบรรยากาศที่ฌาปนสถานชั่วคราว เกาะกลางน้ำด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน เป็นสถานที่ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่สรีระสังขารพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ประชาชนจำนวนมาก ต่างเดินทางมาชมความงามของเมรุชั่วคราวนกหัสดีลิงค์เทินบุศบก โดยประชาชนส่วนใหญ่ต้องการที่จะเดินทางมาในช่วงเช้า เพราะหลีกเลี่ยงสภาพจราจรที่ติดขัด โดยประชาชนได้นำรถไปจอดสถานที่จอดรถที่มีการจัดไว้โดยรอบพุทธมณฑลอีสาน ก่อนที่จะขึ้นรถบริการที่ทางผู้จัดงานได้จัดไว้ ก่อนเข้าไปวางดอกไม้จันทน์ จากนั้นจะได้มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมต่อที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ขณะที่ รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้เตรียมแผนรองรับการจราจร เพราเชื่อว่าจะมีประชาชนนับแสนคนมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ซึ่งขณะนี้เกิดปัญหารถติดขัดอย่างมากบริเวณถนนเลี่ยงเมือง หน้าพุทธมณฑลอีสาน และยังไม่ทราบจุดจอดรถ จึงได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ตามที่จอดรถแล้ว ส่วนการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ในการเตรียมขบวนการเคลื่อนจะมีการซ้อมในเวลา 21.00 น.วันที่ 28 มกราคม 2562 นี้
 
ส่วนการวางดอกไม้จนัทน์ ขณะนี้ประชาชนยังวางได้ทั้ง 2 จุดคือ ที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่ฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวงพระอารามหลวง ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน ถนนเลี่ยงเมือง ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น โดยที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ จะเปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันทน์ถึงเวลา 22.00 น.ส่วนที่ฌาปนสถานชั่วคราว เปิดให้วางดอกไม้จันทน์ถึงเวลา 19.00 น. ก่อนที่จะพระราชทานเพลิงในวันที่ 29 มกราคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง