พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ภาพเป็นข่าว : ไอเดียดี! ใช้ถั่ว-งา ทำเป็นอาหาร ไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่

วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 08:35 น.

Views

ไอเดียดี ๆ ตัวอย่างในการอนุรักษ์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ป่า งานวันเจ้าพ่อเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดงานวันเจ้าพ่อเขาใหญ่ โดย นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการต่าง ๆ พ่อค้า ประชาชน นักท่องเที่ยวมาร่วมจำนวนมาก เพื่อกราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคล เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ปีนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ได้อย่างน่าสนใจ สังเกตเครื่องบวงสรวงในพิธีพราหมณ์ อย่างหัวหมู ไก่ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ แต่ปีนี้แทนที่จะใช้เนื้อสัตว์ ไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ เลยใช้ถั่ว และงา มาทำเป็นอาหารแบบจำลองไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่แทน ส่วนเหล้าก็ใช้เป็นน้ำชาแทน

โดย นายครรชิต เป็นผู้คิดริเริ่มแนวคิด ซึ่งครั้งนี้เป็นปีแรก เรียกว่าเป็นกุศโลบาย โดยไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ ก็ได้ใช้วิธีการไหว้แบบนี้

ส่วนนี่เป็นกิจกรรมของทุกวันที่ 26 มกราคมของทุกปี วิ่งถวายเจ้าพ่อเขาใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมากว่า 20 ปี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำงานต้องมีความเข้มแข็ง จึงต้องมีการทดสอบและวิ่งถวายเจ้าพ่อเขาใหญ่ รวมถึงการปฏิญาณตน ต่อหน้าเจ้าพ่อเขาใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดี ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่กินเนื้อสัตว์ป่า จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีในการปฏิบัตงาน และดื่มน้ำสาบานตนต่อหน้าเจ้าพ่อเขาใหญ่ด้วย

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว งานวันเจ้าพ่อเขาใหญ่ วันเจ้าพ่อเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขาใหญ่