คอลัมน์หมายเลข 7 : บทสรุปใครรับผิดชอบจัดซื้อรถดูดฝุ่น จ.ตาก ตอนที่ 2

วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เป็นเวลากว่า 6 ปีที่คอลัมน์หมายเลข 7 เกาะติดโครงการจัดซื้อรถดูดฝุ่นจังหวัดตาก นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ปี 2552 จังหวัดตากจัดซื้อมา 112 คัน วงเงินกว่า 90 ล้านบาท แต่คอลัมน์หมายเลข 7 และ สตง.กลับได้รับข้อมูลว่ามีรถดูดฝุ่นจำนวนมาก จอดทิ้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอบถามผู้บริหารต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน เก็บกวาดไม่สะอาดต้องมีคนทำงานตามหลัง น่าสังเกตว่า จังหวัดตากมีหนังสือให้ไปรับมอบครุภัณฑ์  ทั้งที่ท้องถิ่นไม่ได้ขอรับการสนับสนุน 
              
ป.ป.ช.จังหวัดตาก ชี้ชัด รถดูดฝุ่นไม่มีประสิทธิภาพตั้งแต่แรก สวนทางกับผลการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดของจังหวัดตาก ที่กำลังจะขาดอายุความในเดือนมีนาคม ระบุความเสียหายไม่ร้ายแรง ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบชดใช้เงินแผ่นดินกว่า 90 ล้านบาทนี้  
              
นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส เคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็นผู้ว่า สตง.ให้ข้อสังเกต
              
ซื้อรถได้รถ แต่ดูดฝุ่นไม่มีประสิทธิภาพ ใครต้องรับผิดชอบ รอ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7