พระราม 2 แย่หนัก!! ฝุ่นพิษพุ่ง 122 เหตุลมพัดอ่อน

วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 15:47 น.

Views

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา 07.00 น. ทุกพื้นที่ประมาณ 8 มคก./ลบ.ก.ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 40 พื้นที่

โดยเฉพาะริมทางคู่ขนาน ถนนพระราม 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งเมื่อช่วงเช้าค่า PM2.5 วัดได้ 113 มคก./ลบ.ก.แต่ช่วงบ่ายพุ่งสูงถึง 122 มคก./ลบ.ก.สาเหตุเกิดจากอากาศลอยตัวได้ลดลง ลมพัดอ่อน การจราจรหนาแน่น ทำให้ฝุ่นละอองเกิดการสะสม

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษ ยังคงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง ให้งดการเผาในที่โล่งทุกประเภทอย่างเด็ดขาด รวมทั้งงดการใช้รถยนต์ควันดำ และลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อให้การจราจรคล่องตัวขึ้น

Tag : พระราม 2 แย่หนัก!! ฝุ่นพิษพุ่ง 122 เหตุลมพัดอ่อน ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ฝุ่นละออง PM2.5