สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ที่บริเวณวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย ยอดภู ทั้งนี้ มีประชาชนขอรับการช่วยเหลือเครื่องกันหนาว กว่า 380,000 คน ซึ่งขณะนี้แจกจ่ายไปแล้ว 22,781 ผืน

ในการนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2 คน โดยได้เชิญพระดำรัสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปกล่าวแก่ประชาชน ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ส่วนที่หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติเทียมฟ้า จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น และสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมกันนี้ ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านห้วยโก๋น ด้วย ทั้งนี้ ประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความเดือดร้อนจากความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ที่อาศัยบริเวณพื้นที่สูง หรือตั้งบ้านเรือนตามพื้นที่ป่าเขา ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาว ถึงหนาวจัดในบางพื้นที่

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว ผู้ประสบภัยหนาว