News

ศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีลอยอังคารอัฐิ หลวงพ่อคูณ ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง

ประชาชน และศิษยานุศิษย์ชาวไทยและชาวลาว ร่วมพิธีลอยอังคาร น้อมส่งดวงวิญญาณ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขง

บริเวณด้านหน้าหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง เขตหนองคาย คณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่ ได้เชิญกล่องบรรจุอัฐิพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ลงเรือลาดตระเวน 169 เพื่อประกอบพิธีลอยอังคาร เมื่อเวลา 14.00 น. โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 6 รูป, ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย, คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ถือกุญแจกล่อง 4 คน และเจ้าหน้าที่ นรข. ลงเรือลำดังกล่าว และมีเรือราชการ และเรือเอกชน รวมทั้งหมด 21 ลำ ร่วมขบวนด้วย จากนั้นเคลื่อนขบวนทวนน้ำขึ้นไปทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ระยะทาง 5 กิโลเมตร และกลับขบวนเรือล่องไปตามแม่น้ำโขงมาที่พระธาตุกลางน้ำ โดยมีเพียงเรือลาดตระเวน 169 เพียงลำเดียว วนรอบพระธาตุเพื่อประกอบพิธีลอยอังคารอัฐิ หลวงพ่อคูณ ซึ่งระหว่างนั้น เรือลำอื่นจะอยู่ขนาบด้านข้างเป็นริ้วขบวน ใช้เวลาประกอบพิธี รวม 2 ชั่วโมง 12 นาที โดยตลอดพิธี มีประชาชน และศิษยานุศิษย์ทั้งชาวไทย และชาวลาว จำนวนมากร่วมพิธีตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำโขง

ขณะที่ฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวง พระอารามหลวง ด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างก่อสร้างตะแกรงขนาดใหญ่เพื่อปิดครอบเตาเผา และจัดเวรยามดูแลพื้นที่โดยรอบ ตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป เพื่อเตรียมสร้างเป็นอนุสรณ์สถานหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ