คอลัมน์หมายเลข 7 : สนามกีฬา อ.สามเงา จ.ตาก ยังส่งมอบไม่ได้

วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 11:21 น.

Views

เสียงสะท้อนจากนายช่างควบคุมงาน อบจ.ตาก ฝากถึงกรมพลศึกษา เดือนพฤษภาคม ปีที่แล้ว หากผู้รับจ้างปรับปรุงสนามกีฬาตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.แล้ว แต่กรมพลศึกษา ยังไม่สามารถส่งมอบสนามกีฬา กว่า 24 ล้านบาทนี้ ให้ท้องถิ่นใช้ประโยชน์ได้ สุดท้ายสนามกีฬาก็จะกลับมาทรุดโทรมอีก

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็นผู้ว่าสำนักการตรวจเงินแผ่นดิน กลับไปติดตามความคืบหน้า ก็พบสภาพอย่างที่เห็น

น่าสังเกตว่านอกจากคุณภาพงานก่อสร้าง ปัญหาการส่งมอบสนามกีฬาล่าช้า ยังมาจากกรมพลศึกษา ก่อสร้างสนามกีฬาทั้งที่ยังไม่ขออนุญาตใช้พื้นที่อย่างถูกต้อง

สำหรับสนามกีฬาอำเภอสามเงา ก่อสร้างปีงบประมาณ 2557 เสร็จเดือนพฤษภาคม 2559 คอลัมน์หมายเลข 7 และ สตง.ลงพื้นที่สะท้อนปัญหาเดือนกรกฎาคม 2560 นำไปสู่การซ่อมแซมแก้ไข แต่สุดท้ายก็กลับสู่สภาพเดิมอีก

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7