เดินหน้าประเทศไทย : เกษตร ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 18:10 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เกษตร ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จ.นครศรีธรรมราช

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
พิธีกร : สมันญา ทมธิแสง
แขกรับเชิญ : วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์, รศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 30 มค 62 เกษตร ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จ นครศรีธรรมราช สมันญา ทมธิแสง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ รศ ดร สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย