ชาวบ้านร้องทวงคืนพระทองคำโบราณต่อเนื่อง จ.นครพนม

วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

นางปริญญา  สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุโบราณวัตถุในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ รวมถึงจังหวัดนครพนม พื้นที่ที่มีพระพุทธรูปทองคำโบราณ จำนวน 3 องค์ ซึ่งชาวบ้าน และเจ้าอาวาสวัดศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม กำลังเรียกร้องทวงคืนพระพุทธรูป อีก 2 องค์ ที่ยังเก็บรักษาไว้ที่ สภ.ศรีสงคราม กลับคืนไปไว้ที่วัดแต่ยังไม่มีความคืบหน้า

โดยหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด ชี้แจงว่าการจะเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บพระพุทธรูป ซึ่งเป็นวัตถุโบราณ  สามารถทำได้ โดยให้นายอำเภอศรีสงคราม เรียกประชุมกับส่วนท้องถิ่นและชาวบ้าน เนื่องจากตามหลักฐานเดิม นายอำเภอศรีสงครามเป็นผู้ครอบครองพระพุทธรูป ซึ่งหากได้ข้อสรุปเรื่องสถานที่แล้ว จึงจะแจ้งให้กรมศิลปากรทราบภายใน 30 วัน แต่ขณะนี้นายอำเภอศรีสงคราม  อ้างว่าอยู่ระหว่างดำเนินการประสานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาเป็นผู้ตัดสินใจ ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อได้ ทางอำเภอจึงเห็นควรให้เก็บรักษาพระพุทธรูปโบราณ ไว้ที่ สภ.ศรีสงคราม ดังเดิม จนกว่าจะได้ข้อสรุป