คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช. ขยายผลสระเก็บน้ำ อบต.น้ำรึม จ.ตาก

วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นเวลากว่า 8 ที่คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่ สตง. จังหวัดตาก ตรวจสอบสระเก็บน้ำ อบต.น้ำรึม จังหวัดตาก ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียน พบว่า อบต.น้ำรึม จ้างเอกชนขุดสระน้ำกว้าง-ยาว 150 เมตรเท่ากัน ลึก 4 เมตร แล้วเสร็จปี 2558 ค่าจ้างกว่า 3,000,000 บาท แต่ไม่เคยเก็บน้ำได้ ชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในหน้าแล้ง ต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากเปรียบเทียบกับฝายชะลอน้ำล้นที่ชาวบ้านช่วยกันก่อสร้าง สานต่อแนวทางพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ ๙ เก็บน้ำได้ให้ชุ่มชื้นในพื้นที่ได้อย่างดี

ปัญหานี้ สตง.ตาก จึงเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เพื่อรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน หลังจาก สตง.ตากไม่เห็นด้วยที่คณะกรรมการจังหวัดตาก ตั้งขึ้นสรุปผลไม่มีผู้ใดต้องรับผิด ทั้งที่พื้นที่ทำโครงการนี้บุกรุกป่าไม้ ทั้งขุดดินและตัดต้นไม้ โดยที่กรมป่าไม้ยังไม่อนุญาต จึงต้องให้กรมบัญชีกลางชี้ขาด

ล่าสุด วันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมาคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหานี้พบว่า กรมบัญชีกลาง ขอให้อำเภอเมืองและกระทรวงมหาดไทยผู้สนับสนุนงบประมาณ ร่วมกันตั้งคณะกรรมการสอบหาผู้รับผิดทางละเมิด

สอดรับกับข้อมูลที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก ซึ่งเป็นตัวของประชาชนในจังหวัด ทำหน้าที่ตามกฎหมายคอยสอดส่องการทำโครงการใดๆ ในจังหวัด หากพบเห็นสิ่งไม่ถูกต้องมีสิทธิ์เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หรือหน่วยงานที่ทำโครงการพิจารณาแก้ไข แต่หากไม่ได้รับการตอบสนองมีสิทธิ์ส่งต่อให้หน่วยงานตรวจสอบทั้ง ป.ป.ช. , ป.ป.ท.(สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขยายผลตรวจสอบได้ กรณีสระเก็บน้ำ อบต.น้ำรึม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบตามกฎหมายแล้ว  

ด้าน ป.ป.ช.จังหวัดตาก เห็นว่าโครงการนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นจริง จึงมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนตั้งแต่ปีที่แล้ว ขณะนี้รอคณะกรรมการ ป.ป.ช.(คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)มติรับรอง จากนั้นใช้เวลาพิจารณาไม่นานคงได้ข้อยุติ    

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงการสระเก็บน้ำ อบต.น้ำรึม สุดท้ายใครต้องรับผิดชอบ มีบทสรุปเมื่อใดคอลัมน์หมายเลข 7 จะนำเสนอทันที เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7