พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ธ.ออมสิน แจงข่าวลือเปิดบัญชีรับเงินจากรัฐบาล 3,000 บาท

วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 20:11 น.

Views

ธนาคารออมสินแจงข่าวลือ หลังหลายคนเข้าใจผิด รีบไปเปิดบัญชีธนาคาร และทำบัตร ATM หวังจะได้รับเงินโอนจากรัฐบาล 3,000 บาท

กรณีมีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ได้เดินทางไปเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารออมสิน สาขาหนองฉาง และสาขาบ้านไร่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีกระแสข่าวว่า หากเปิดบัญชีและทำบัตรกดเงินสด หรือบัตร ATM แล้ว จะได้รับเงินโอน 3,000 บาท จากรัฐบาลนั้น

ธนาคารออมสิน ได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง พร้อมย้ำธนาคารออมสินมีบทบาทหน้าที่ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงการรับลงทะเบียน และเปิดบัญชีให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับโอนเงินจากรัฐบาลในการมอบสวัสดิการ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการเท่านั้น

Tag : ธนาคารออมสิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดบัญชี เปิดบัญชีธนาคาร