เดินหน้าประเทศไทย : ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

วันที่ 31 ม.ค. 2562 เวลา 18:33 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
พิธีกร : ปริยา เนตรวิเชียร
แขกรับเชิญ : ประลอง ดำรงค์ไทย นั่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย, แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร, พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 31 มค 62 ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ปริยา เนตรวิเชียร ประลอง ดำรงค์ไทย นั่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พล ท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม