News

กรีนพีซไทยชี้โดรนแค่บรรเทาฝุ่นพิษเพราะปัญหาหลักคือควันจากรถและโรงงาน

ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย เชื่อว่า การใช้โดรนฉีดน้ำบรรเทาปัญหาฝุ่นพิษเป็นเพียงการหวังผลด้านจิตวิทยา เพราะปัญหาหลักที่แท้จริงคือควันเสียจากรถจำนวนมากและควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการกรีนพีซองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเชื่อว่า การฉีดน้ำและการใช้โดรนบินฉีดน้ำ ช่วยเพียงบรรเทาปัญหาฝุ่นพิษหรือPM2.5 ทางออกในการแก้ไขปัญหาคือ การหาต้นตอหรือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดฝุ่นพิษในกรุงเทพฯคือควันเสียจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯและปริมณฑลและหาแนวทางควบคุมหรือลดปัญหาอย่างยั่งยืน

วันนี้ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญ, นักวิชาการ ช่วยระดมสมองแก้ปัญหาฝุ่นละออง ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม. ในช่วงบ่าย โดยมีผู้แทนจากหลายสมาคม อาทิ แพทยสมาคม, ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อม, ผู้ประกอบการอาคารสูง ฯลฯ เพื่อระดมความคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ