คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องเรียนห้องน้ำ อบต.บางรักพัฒนา จ.นนทบุรี

วันที่ 1 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ประชาชนร้องเรียน ห้องน้ำ อบต.บางรักพัฒนา จังหวัดนนทบุรี สร้างเสร็จสวยหรู มีพัดลมในตัวทุกห้อง ระยะหลังเริ่มปิดไม่ให้ใช้งาน อุปกรณ์ชำรุดก็ไม่ซ่อมแซม เสียดายเงินงบประมาณแผ่นดิน จึงร้องเรียน "คอลัมน์หมายเลข 7" และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ช่วยสะท้อนปัญหา...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7