News

นายกรัฐมนตรีแถลงผลงาน 4 ปี ชูแก้หนี้นอกระบบ-บัตรคนจน-ปลดธงแดง

นายกรัฐมนตรี แถลงผลงานปีที่ 4 ชูแก้หนี้นอกระบบ เพิ่มเงินสร้างงานผู้มีรายได้น้อย เป็นโครงการเด่น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เปิดตึกสันติไมตรี ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง แถลงผลงานปีที่ 4 ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในงาน 6 ด้าน โดยเน้นเรื่องการสร้างความสงบเรียบร้อยการแก้ปัญหาจำนำข้าว การค้ามนุษย์ ที่ประสบความสำเร็จจนอียูปลดใบเหลืองประมงไทย และการแก้ปัญหามาตรฐานการบินที่ ICAO ปลดธงแดงด้านการบินให้กับไทย นอกจากนี้ ยังแก้ปัญหาหนี้แบบครบวงจร ประนอมหนี้ได้มากกว่า 300,000 ราย คิดเป็นมูลหนี้ 61,000 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยคืนที่ดินได้มากกว่า 25,000 ไร่ รวมทั้งจัดสรรที่ดินทำกินแบบแปลงรวมให้ผู้ยากไร้มากกว่า 300,000 ไร่
              
ขณะที่เศรษฐกิจก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปีที่แล้ว และคาดว่าในปีนี้จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4 พร้อมดันส่งออกให้โตร้อยละ 7.3 รวมทั้งประมาณการว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 3 ล้านล้านบาท

และช่วงเย็นที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงการณ์ถึงคนไทยทุกคน เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้รถยนต์เครื่องดีเซล เดินทางเข้า กทม. และจังหวัดปริมณฑลเท่าที่จำเป็น หรืองดใช้ระยะหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพราะเป็นต้นเหตุของการเกิดฝุ่นละอองมากที่สุด