ร่วมประกวด ภาพถ่ายประทับใจในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันที่ 2 ก.พ. 2562 เวลา 08:09 น.

Views

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายประทับใจในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ใน 3 ประเภท ได้แก่
1. ภาพบรรยากาศงาน
2. ภาพการแต่งกายสวยงาม
3. ภาพแห่งความประทับใจ 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัล  ไม่เกินคนละ 10 ภาพ (รวมทุกประเภท) ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
- ทางอีเมล photounairak2018@phralan.in.th (อ่านว่าอีเมลโฟโต้อุ่นไอรักสองศูนย์หนึ่งแปด แอ๊ทไซน์ พระลาน ดอท ไอเอ็น ดอท ทีเฮช)
- ทางเว็บไซต์ https://photounairak2018.phralan.in.th  (อ่านว่าโฟโต้อุ่นไอรักสองศูนย์หนึ่งแปด ดอท พระลาน ดอท ไอเอ็น ดอท ทีเฮช)
และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ในวันที่ 15 มีนาคม 2562

Tag : ประกวด ภาพถ่าย อุ่นไอรัก